διατρώγω


διατρώγω
(aor. δι—έτραγον) прогрызаю

Ancient Greek-Russian simple. 2014.